כישורי מנהלים בתפקיד ראשון

ממצאים מתוך סקר 'כישורי מנהלים בתפקיד ראשון' אשר נערך על ידי חברת אפריל שיווק בקרב מנהלים פעילים ברשת Linkedin.