60 שניות על פתרון בעיות

הכשל הראשון בנסיון להתמודד עם בעיה הוא לפתור אותה, בזמן שיש לאפיין אותה. אז מה יכול לעזור לנו לאפיין את הבעיה טוב יותר?